Certyfikacja ISO 9001 – co to jest ?

Certyfikacja ISO 9001 – co to jest?
Korzyści z akredytowanej certyfikacji ISO 9001?


Decyzja o uzyskaniu akredytowanej certyfikacji ISO 9001 wiąże się z szeregiem korzyści, które przeważają koszty związane z tym procesem. Oto główne powody, dla których firmy decydują się na akredytowaną certyfikację:

 • Wiarygodność: Akredytowana certyfikacja ISO 9001 jest uznawana na całym świecie jako dowód na wysoką jakość zarządzania w organizacji. Certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zwiększa zaufanie klientów, dostawców i innych zainteresowanych stron.

 • Dostęp do nowych rynków: Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza na rynkach międzynarodowych, wymaga od swoich dostawców posiadania certyfikacji ISO 9001. Akredytowana certyfikacja może więc otworzyć drzwi do nowych rynków i możliwości biznesowych.

 • Przewaga konkurencyjna: Posiadanie akredytowanej certyfikacji ISO 9001 może stanowić przewagę konkurencyjną w stosunku do firm, które nie posiadają takiego certyfikatu. Może to przyczynić się do zwiększenia udziału w rynku i przyciągnięcia większej liczby klientów.

 • Zgodność z wymaganiami przetargów: Certyfikacja ISO 9001 może być wymagana lub preferowana w przypadku przetargów, zwłaszcza tych organizowanych przez instytucje publiczne. Posiadanie akredytowanej certyfikacji może zwiększyć szanse na wygranie przetargów (umożliwić przystąpienie od nich) i zawarcie umów z nowymi klientami.

 • Motywacja i zaangażowanie pracowników: Proces certyfikacji ISO 9001 wymaga zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Pracownicy, którzy uczestniczą w tym procesie, mogą zyskać lepsze zrozumienie celów jakościowych firmy i poczucie odpowiedzialności za ich realizację.

 • Ciągłe doskonalenie: Akredytowana certyfikacja ISO 9001 wymaga od organizacji podejmowania działań w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością co jest przedmiotem weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnych audytorów jednostki certyfikującej. Proces ten może prowadzić do optymalizacji procesów, zmniejszenia marnotrawstwa i wzrostu efektywności organizacji.

 • Wsparcie strategicznego zarządzania: Proces certyfikacji może pomóc organizacji lepiej zrozumieć swoje strategiczne cele oraz środki niezbędne do ich osiągnięcia. Działa to na rzecz rozwoju organizacji i długoterminowego sukcesu.

Chociaż akredytowana certyfikacja ISO 9001 może wiązać się z pewnymi kosztami, korzyści wynikające z tego procesu zazwyczaj przewyższają te koszty. Dodatkowe korzyści związane z akredytowaną certyfikacją ISO 9001 obejmują:

 • Zwiększenie zadowolenia klientów: System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 skupia się na spełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów, co prowadzi do zwiększenia ich zadowolenia i lojalności.

 • Lepsza komunikacja wewnętrzna: Wdrożenie ISO 9001 wymaga od organizacji opracowania i wdrożenia klarownych procedur i procesów komunikacyjnych, co prowadzi do poprawy komunikacji wewnętrznej.

 • Systematyczna identyfikacja i świadome analizy ryzyka: ISO 9001 wymaga od organizacji systematycznej identyfikacji ryzyk związanych z jakością oraz opracowania i wdrożenia odpowiednich środków zaradczych. Pomaga to w lepszym zarządzaniu ryzykiem i zwiększa odporność organizacji na nieprzewidziane sytuacje.

 • Zgodność z przepisami i normami: Akredytowana certyfikacja ISO 9001 może pomóc organizacjom w spełnianiu wymogów prawnych i regulacyjnych związanych z jakością, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia naruszeń i sankcji.

 • Poprawa relacji z dostawcami: Wdrożenie ISO 9001 może przyczynić się do lepszej oceny i zarządzania dostawcami, co prowadzi do lepszej kontroli nad jakością dostarczanych produktów i usług.


Podsumowując, akredytowana certyfikacja ISO 9001 przynosi organizacjom liczne korzyści, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Mimo pewnych kosztów związanych z tym procesem, organizacje uzyskują wartość dodaną, która przekłada się na zwiększenie konkurencyjności, poprawę jakości wyrobów i usług oraz proaktywne podejście do zarządzania (prewencyjne).

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.