O nas

Specjalizujemy się w pomocy mikro i małym przedsiębiorstwom we wdrażaniu systemów zarządzania jakością ISO 9001 oraz środowiskiem ISO 14001.
 

Przyczyną założenia firmy BRAND była sytuacja, jaką nasi konsultanci obserwowali podczas pełnienia swoich wcześniejszych obowiązków, pracując w renomowanych polskich firmach doradczych. Z jednej strony rosły potrzeby firm zaliczanych do mikro i małych przedsiębiorstw na wdrażanie i certyfikację systemów zarządzania, które często przyjmowały formę rynkowego popytu na tego typu usługi. Z drugiej strony -nastąpiła podaż, jednak nie do końca zgodna z wymaganiami strony definiującej popyt. Usługi świadczone przez specjalistów z renomowanych firm doradczych, przeniesione z rynku średnich i dużych koncernów, były bowiem bardzo często poza zakresem możliwości finansowych managerów mikro i małych przedsiębiorstw. Ze względu jednak na potrzeby w tym zakresie wiele osób, często przypadkowych, rozpoczęło działalność rynkową, oferując usługi mimo braku odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i praktyki.
 

W zależności od wybranej opcji, firmy ponosiły bardzo duże koszty, w rzeczywistości niewspółmierne do wykonanej przez specjalistów pracy. Zdarzało się również, że system zbudowany przez osoby bez odpowiedniego wykształcenia i umiejętności w tym zakresie sprawiał bardzo wiele problemów zarządzającym firmami. Najczęstszymi z nich były potężnie i niepotrzebnie zbiurokratyzowane systemy.
 

To właśnie tego rodzaju realizacje projektów skrzywiły wizerunek systemów zarządzania, a przede wszystkim systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. Regulacje tego systemu w formie stosów dokumentacji tworzonej przez „specjalistów” często były całkowicie nieproporcjonalne do wielkości i złożoności danej firmy, realizowanych przez nią procesów i odpowiedzialności przedsiębiorców za produkowane wyroby lub realizowane usługi.
 

Dlatego powstała firma BRAND specjalizująca się w projektach dla mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających do 25 osób.
 

Pracują w niej konsultanci, którzy wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania zdobywali w renomowanych firmach doradczych. Ich umiejętności oraz gruntownie przeprowadzona analiza potrzeb Klientów z danego segmentu rynku umożliwiły nam opracowanie rozwiązań gwarantujących zachowanie odpowiedniej jakości usług przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.
 


 
Realizowane przez nas projekty cechują się przede wszystkim:

 • Krótkim czasem realizacji (w zależności od projektu – od 1 do 3 miesięcy; w szczególnych przypadkach, na życzenie Klienta, istnieje możliwość skrócenia minimalnego czasu realizacji projektu);

 • 100% skutecznością (100 certyfikatów ISO 9001 na 100 zleceń) w przypadku realizacji wskazanych przez konsultantów zaleceń;

 • Małym nakładem pracy ze strony pracowników firmy zlecającej realizację projektu;

 • Realizacją przez doświadczonych konsultantów będących jednocześnie auditorami różnych jednostek certyfikujących i przez to znających i uwzględniających w ramach projektu wdrożeniowego podejście jednostki certyfikującej do systemu zarządzania;

 • Niskimi kosztami realizacji.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą na wdrażanie systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001.
 

Stosowane przez nas podejście ukierunkowane na zaoferowanie Państwu satysfakcjonującej ceny sprawia, iż nie będziemy mogli Państwu zapewnić:

 • Kolorowych folderów, teczek reklamowych itp;

 • Interaktywnej strony www;

 • Kosztownych i drogich szkoleń, w ramach których uzyskacie Państwo certyfikat asygnowany przez jednostki certyfikujące (ze względu na wysokości opłat w tym zakresie).

Każdemu Klientowi zawsze jednak zapewniamy:

 • Jedne z najniższych cen na rynku, przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu realizacji projektu;

 • Obsługę specjalistów posiadających bogatą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne związane zarówno z systemami zarządzania, jak również ogólną wiedzą o działalności przedsiębiorstwa w obecnych realiach – do realizacji projektów nie angażujemy niedoświadczonych studentów, z czym często można się spotkać u naszej konkurencji;

 • Całkowicie przejrzystą umowę na realizację projektu: ujmującą wszystkie koszty, jakie związane będą z wdrożeniem systemu zarządzania, bez żadnych ukrytych kosztów dojazdów i pobytu;

 • Skuteczność projektu poprzez uzależnienie naszego wynagrodzenia od wyniku auditu certyfikującego przeprowadzonego przez wybraną jednostkę certyfikującą odpowiednią, partnerską atmosferę współpracy;

 • Całkowite zaangażowanie konsultanta odpowiedzialnego za realizację danego projektu;

 • Przeprowadzenie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania certyfikatu ISO 9001;

 • Klarowny system raportowania postępu projektu oraz jego statusu względem harmonogramu opracowanego na etapie ofertowania;

 • Ciągłość projektu niezależnie od zdarzeń losowych z naszej strony jako usługobiorcy, w przypadku zdarzeń losowych wynikłych bez naszego wpływu na nie;
  powyższa sytuacja (ryzyko) ma miejsce w przypadku wyboru samodzielnych konsultantów kiedy w przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu kontynuowanie w danym czasie projektu projekt zostaje zwyczajnie wstrzymany na Państwa niekorzyść);

 • Pomoc w wyborze i negocjacjach cenowych z jednostką certyfikującą – dzięki bardzo dobrej znajomości rynku oraz specyfiki poszczególnych jednostek pomożemy dokonać najbardziej dla Państwa optymalnego wyboru;

 • Uczestnictwo konsultanta w audicie certyfikującym system zarządzania jakością i wsparcie merytoryczne w trakcie tego auditu;

 • W przypadku problemów ze współpracą z danym konsultantem – możliwość jego zastąpienia (sytuacja, która jeszcze nie miała miejsca i mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi);

 • Obsługę serwisową po certyfikacji – zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet po audicie certyfikującym, w ramach codziennych obowiązków mogą Państwo natrafić na jakieś wątpliwości związane z systemem zarządzania. W takiej sytuacji zawsze możecie Państwo liczyć na naszą pomoc. Nigdy nie pozostawiamy klienta samemu sobie.