O nas

Jakość to nasza pasja, sukces Twojej firmy to nasz cel


 

Specjalizujemy się w odpowiadaniu na potrzeby naszych klientów w odniesieniu do systemów zarządzania w tym między innymi systemów zarządzania jakością ISO 9001.
 

Naszą misją jest: dostarczanie kompleksowych usług doradczych i szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001, aby pomóc naszym klientom osiągnąć sukces poprzez wdrożenie i utrzymanie skutecznych i efektywnych procesów oraz zwiększenie satysfakcji klientów.

 

Nasza wizja to: stać się znaczącym dostawcą usług doradczych i szkoleniowych w obszarze zarządzania jakością, będąc uważanym za partnera, który wspiera rozwój i sukces firm w różnych sektorach. Przez ciągłe doskonalenie naszych kompetencji i umiejętności, dążymy do osiągnięcia doskonałości w każdym aspekcie naszej działalności, inspirowani pasją do jakości i dążeniem do wspólnego sukcesu z naszymi klientami.

 


 

Przyczyną założenia firmy BRAND była sytuacja, jaką nasi konsultanci obserwowali podczas pełnienia swoich wcześniejszych obowiązków, pracując w renomowanych polskich firmach doradczych. Z jednej strony rosły potrzeby firm na wdrażanie i certyfikację oraz w zakresie utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania, które często przyjmowały formę rynkowego popytu na tego typu usługi. Z drugiej strony – nastąpiła podaż, jednak nie do końca zgodna z wymaganiami strony determinującej popyt. Często usługi świadczone były i są przez osoby mające niewielkie doświadczenie z systemami zarządzania obejmujące np. udział w projekcie wdrożenia oraz utrzymywanie systemu w ich macierzystej firmie. Takie doświadczenie oparte na jednym lub niewielkiej ilości projektów wdrożeniowych powoduje, że osoby takie mają niewielkie doświadczenie i nie są w stanie przeprowadzić projektu którego celem jest odpowiedź na rzeczywiste potrzeby Klientów. Realizują projekt wykorzystując jedynie w tym celu posiadane w niewielkiej ilości przykłady narzucając tym samym swoje rozwiązania. Rozwiązania, które powodują, że system jest niedopasowany do rzeczywistych potrzeb i możliwości organizacji.
 

W zależności od wybranej opcji, firmy ponosiły bardzo duże koszty, w rzeczywistości niewspółmierne do wykonanej przez specjalistów pracy. Zdarzało się również, że system zbudowany przez osoby bez odpowiedniego wykształcenia i umiejętności w tym zakresie sprawiał bardzo wiele problemów zarządzającym firmami. Najczęstszymi z nich były potężnie i niepotrzebnie zbiurokratyzowane systemy.
 

To właśnie tego rodzaju realizacje projektów skrzywiły wizerunek systemów zarządzania, a przede wszystkim systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. Regulacje tego systemu w formie stosów dokumentacji tworzonej przez „specjalistów” często były całkowicie nieproporcjonalne do wielkości i złożoności danej firmy, realizowanych przez nią procesów i odpowiedzialności przedsiębiorców za produkowane wyroby lub realizowane usługi.
 

W naszej firmie pracują wkonsultanci, którzy wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania zdobywali w renomowanych firmach doradczych posiadający wieloletnie doświadczenie. Ich umiejętności oraz gruntownie przeprowadzona analiza potrzeb Klientów z danego segmentu rynku umożliwiają nam opracowanie rozwiązań gwarantujących zachowanie odpowiedniej jakości usług przy jednoczesnej optymalizacji kosztów projektu wdrożeniowego oraz realizacji późniejszych działań, których celem jest utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.
 


 
Realizowane przez nas projekty cechują się przede wszystkim:

 • Optymalnym czasem realizacji projektów wdrożeniowych (w zależności od projektu – już od 1 miesiąca współpracy – w pełni uzależnionym od potrzeb i oczekiwań klienta);

 • 100% skutecznością (100 certyfikatów ISO 9001 na 100 zleceń) w przypadku realizacji wskazanych przez konsultantów zaleceń;

 • Małym nakładem pracy ze strony pracowników firmy zlecającej realizację projektu;

 • Realizacją przez doświadczonych konsultantów będących jednocześnie auditorami różnych jednostek certyfikujących i przez to znających i uwzględniających w ramach projektu wdrożeniowego podejście jednostki certyfikującej do systemu zarządzania;

 


 
Każdemu Klientowi zawsze jednak zapewniamy:

 • Obsługę specjalistów posiadających bogatą wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne związane zarówno z systemami zarządzania, jak również ogólną wiedzą o działalności przedsiębiorstwa w obecnych realiach – do realizacji projektów nie angażujemy niedoświadczonych studentów, z czym często można się spotkać u naszej konkurencji;

 • Całkowicie przejrzystą umowę na realizację projektu: ujmującą wszystkie koszty, jakie związane będą z wdrożeniem systemu zarządzania, bez żadnych ukrytych kosztów dojazdów i pobytu;

 • Skuteczność projektu poprzez uzależnienie naszego wynagrodzenia od wyniku auditu certyfikującego przeprowadzonego przez wybraną jednostkę certyfikującą odpowiednią, partnerską atmosferę współpracy;

 • Całkowite zaangażowanie konsultanta odpowiedzialnego za realizację danego projektu;

 • Przeprowadzenie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania certyfikatu ISO 9001;

 • Klarowny system raportowania postępu projektu oraz jego statusu względem harmonogramu opracowanego na etapie ofertowania;

 • Ciągłość projektu niezależnie od zdarzeń losowych z naszej strony jako usługobiorcy, w przypadku zdarzeń losowych wynikłych bez naszego wpływu na nie;
  powyższa sytuacja (ryzyko) ma miejsce w przypadku wyboru samodzielnych konsultantów kiedy w przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu kontynuowanie w danym czasie projektu projekt zostaje zwyczajnie wstrzymany na Państwa niekorzyść);

 • Pomoc w wyborze i negocjacjach cenowych z jednostką certyfikującą – dzięki bardzo dobrej znajomości rynku oraz specyfiki poszczególnych jednostek pomożemy dokonać najbardziej dla Państwa optymalnego wyboru;

 • Uczestnictwo konsultanta w audicie certyfikującym system zarządzania jakością i wsparcie merytoryczne w trakcie tego auditu;

 • W przypadku problemów ze współpracą z danym konsultantem – możliwość jego zastąpienia (sytuacja, która jeszcze nie miała miejsca i mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi);

 • Obsługę serwisową po certyfikacji – zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet po audicie certyfikującym, w ramach codziennych obowiązków mogą Państwo natrafić na jakieś wątpliwości związane z systemem zarządzania. W takiej sytuacji zawsze możecie Państwo liczyć na naszą pomoc. Nigdy nie pozostawiamy klienta samemu sobie.