Szkolenia

W zależności od potrzeb szkoleniowych naszych klientów oferujemy dwa rodzaje szkoleń:

 
Szkolenia zamknięte (dedykowane)

 • Szkolenia te przygotowujemy w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie danej organizacji, tylko dla jej pracowników w wyznaczonym wspólnie z Klientem terminie i miejscu przy wykorzystaniu określonego budżetu. Ich program sposób prowadzenia każdorazowo dostosowany jest do aktualnych potrzeb i sugestii kadry kierowniczej oraz samych uczestników, co gwarantuje wysoką skuteczność oferowanych przez nas kursów.

Szkolenia otwarte

 • Przeznaczone dla osób indywidualnych, pracowników firm oraz dla każdego zainteresowanego poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie i pragnącego zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Terminy szkoleń otwartych, czas trwania oraz forma i miejsce ich organizacji są planowane z wyprzedzeniem.

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez naszego partnera biznesowego firmę MALON GROUP

   
  Szczegóły oraz warunki uczestnictwa dostępne są w na stronie: http://szkoleniaiso.edu.pl

 

Oferta szkoleń zamkniętych

 

Prezentujemy poniżej przykładowe najczęściej realizowane szkolenia z zakresu zarządzania jakością, jakie przeprowadzamy w formie zamkniętej.

 

Szkolenia zamknięte mogą opierać się na wymienionych programach zawsze jednak dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów oraz specyfiki branży i prowadzonej przez nich działalności.

 

Programy tu wskazane mogą być, więc dowolnie modyfikowane. Możemy w nich uwzględnić dodatkowe elementy, usuwać istniejące lub też łączyć moduły z kilku programów. Również techniki i metody szkoleniowe oraz poziom merytoryczny zajęć zostaną dopasowane do konkretnej grupy uczestników. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą wydawane przez nas stosowne zaświadczenia oraz certyfikaty.

 

Szkolenia zamknięte prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantów, z którymi współpracujemy już od wielu lat. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, nasi eksperci nieustannie poszerzają swoje kwalifikacje. W trakcie zajęć zapewniamy, więc Państwu pełen profesjonalizm oraz rzetelność.

 


 
Proponowana tematyka szkoleń zamkniętych z zakresu systemu zarządzania jakością:
 
Szkolenie nr 1.
Temat: Wymagania normy ISO 9001
Cel: zapoznanie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz zasadami ich interpretacji
Grupa docelowa: kadra kierownicza, managerowie firm, szefowie działów, liderzy procesów odpowiedzialni za wdrożenie i/ lub funkcjonowanie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w danym obszarze, procesie lub całej organizacji.
Czas trwania: 2 dni
 
Plan szkolenia:

 1. Geneza systemu zarządzania jakością;
 2. Idea systemów zarządzania;
 3. Zasady zarządzania jakością;
 4. Budowa normy ISO 9001;
 5. Wymagania normy ISO 9001 i ich interpretacja
  • Wymagania ogólne;
  • Nadzorowanie dokumentacji i zapisów;
  • Regulacje odnośnie odpowiedzialności kierownictwa;
  • Zapewnienie i utrzymanie zasobów ludzkich, infrastruktury i środowiska pracy;
  • Planowanie procesów realizacji wyrobów;
  • Wymagania odnośnie procesów obsługi Klienta, projektowania i rozwoju, zakupów, realizacji wyrobów lub dostarczania usług, wyposażenia do monitorowania i pomiarów;
  • Pomiary, monitorowanie i doskonalenie:
   • Satysfakcja Klientów;
   • Audity wewnętrzne;
   • Pomiary procesów i wyrobu;
   • Postępowanie z wyrobem niezgodnym;
   • Analiza danych;
   • Ciągłe doskonalenie.
 6. Powiązanie z innymi systemami zarządzania i możliwości integracji z tymi systemami;
 7. Certyfikacja systemu zarządzania jakością;
 8. Podsumowanie.

 
Szkolenie nr 2.
Temat: Auditor wewnętrzny ISO 9001
Cel: przygotowanie kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością do realizacji auditów wewnętrznych w firmie
Grupa docelowa: kandydaci na auditorów wewnętrznych
Czas trwania: 2 dni
 
Plan szkolenia:

 1. Idea auditów systemu zarządzania;
 2. Audit systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001;
 3. Metodologia realizacji auditów;
 4. Odpowiednia jakość komunikacji determinantą poprawności i skuteczności auditu;
 5. Etapy auditu wewnętrznego
  • Planowanie i przygotowanie auditu;
  • Spotkanie otwierające;
  • Przebieg auditu na miejscu;
  • Spotkanie zamykające;
  • Dokumentowanie wyników auditów
   • Dowody zgodności i niezgodności;
   • Definiowanie niezgodności.
  • Zakończenie auditu
 6. Weryfikacja wyników działań naprawczych oraz skuteczności działań korygujących;
 7. Podsumowanie.

 
Szkolenie nr 3.
Temat: Skuteczny Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Cel: przygotowanie kandydatów na Pełnomocników kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością do skutecznego nadzorowania, utrzymania oraz doskonalenia systemu zarządzania jakością
Grupa docelowa: kandydaci na Pełnomocników kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością
Czas trwania: 2 dni
 
Plan szkolenia:

 1. Rola, odpowiedzialność i uprawnienia Pełnomocnika kierownictwa ds. SZJ;
 2. Planowanie systemu zarządzania jakością.
  • Określenie struktury oraz ogólnych założeń systemu zarządzania jakością;
  • Nadzorowanie procesu projektowania systemu zarządzania jakością;
  • Nadzorowanie dokumentacji i zapisów jakości.
 3. Wdrożenie systemu zarządzania jakością
  • Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania jakością;
  • Świadomość pracowników odnośnie jakości.
 4. Weryfikacja SZJ
  • Planowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych;
  • Realizacja przeglądu systemu zarządzania jakością;
  • Certyfikacja.
 5. Doskonalenie systemu zarządzania jakością
  • Działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące;
  • Ciągłe doskonalenie.
 6. Podsumowanie

 
Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat organizowanych przez nas szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 zachęcamy do kontaktu z nami
 
szkolenia@iso9001.wroclaw.pl
tel.: (071) 793 01 38
kom.: 668 154 953