Utrzymywanie i doskonalenie SZJ – STAŁE WSPARCIE

Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – STAŁE WSPARCIE


Stałe wsparcie w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 polega na współpracy z naszym ekspertem, który pełni rolę Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w Państwa firmie i odpowiada za utrzymywanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w trybie ciągłym. Zapewnia to nie tylko gotowość na okresowe audyty realizowane przez audytorów jednostki certyfikującej ale również na zapowiadane z niewielkim wyprzedzeniem audyty klientów ale przede wszystkim pozawala na utrzymywanie adekwatnego, przydatnego i skutecznego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001.

 

W ramach tego typu współpracy naci specjaliści najczęściej są odpowiedzialni za następujące obszary:

 

 • Monitorowanie systemu zarządzania jakością: Nasz ekspert będzie na bieżąco analizował efektywność systemu zarządzania jakością, identyfikował obszary wymagające poprawy oraz rekomendował działania naprawcze i doskonalące.
   

 • Wdrażanie działań doskonalących: Wspólnie z zespołem Państwa firmy, nasz konsultant będzie opracowywał i wdrażał plany doskonalenia procesów oraz inicjatywy mające na celu poprawę jakości usług i produktów.
   

 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych: Jako Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, nasz specjalista będzie planował, organizował i przeprowadzał audyty wewnętrzne, które pozwolą ocenić zgodność systemu z normą ISO 9001 oraz efektywność wdrożonych działań doskonalących.
   

 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi: Nasz ekspert będzie również odpowiedzialny za koordynację audytów przeprowadzanych przez niezależne jednostki certyfikujące oraz współpracę z audytorami zewnętrznymi w celu udowodnienia zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001.
   

 • Raportowanie wyników: Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością będzie regularnie raportował zarządowi firmy na temat statusu systemu zarządzania jakością, wyników audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz efektywności wdrożonych działań doskonalących.
   

 • Szkolenia i rozwój kompetencji: Nasz specjalista będzie również odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie programów szkoleniowych dla pracowników, mających na celu podnoszenie świadomości na temat jakości oraz rozwijanie kompetencji związanych z systemem zarządzania jakością.
   

 • Komunikacja z interesariuszami: Nasz Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością będzie utrzymywał otwarty dialog z kluczowymi interesariuszami, takimi jak klienci, dostawcy czy partnerzy biznesowi, w celu zbierania informacji na temat ich oczekiwań i potrzeb, co pozwoli na skuteczne dostosowanie działań w ramach systemu zarządzania jakością.
   

 • Opracowywanie dokumentacji: Nasz specjalista będzie wspierał firmę w opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji związanej z systemem zarządzania jakością, takiej jak instrukcje, procedury czy zapisy, gwarantując ciągłość i spójność systemu.
   

 • Kierowanie zespołem ds. jakości: Jako Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, nasz ekspert będzie również odpowiedzialny za kierowanie zespołem ds. jakości w Państwa firmie, koordynowanie ich działań oraz dbanie o ich rozwój kompetencji.
   

Opcja stałego wsparcia w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością zapewnia naszym Klientom kompleksową obsługę oraz dostęp do wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów. Dzięki temu Państwa firma może skupić się na rozwijaniu swojej działalności, mając pewność, że system zarządzania jakością jest odpowiednio zarządzany i doskonalony.
Zapraszamy do kontaktu z nami, aby omówić Państwa potrzeby i oczekiwania, a także przedstawić nasze podejście i doświadczenie w zakresie utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001.