Jak wygląda audyt certyfikujący ISO 9001?

Jak wygląda audyt certyfikujący ISO 9001? Ile trwa taki audyt i przez ilu audytorów jest przeprowadzany?


Czas trwania audytu certyfikującego system zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001 oraz liczba audytorów biorących udział w procesie zależą od wielu czynników. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale istnieją wytyczne, które pozwalają na oszacowanie czasu trwania i składu zespołu audytorów.

 

Czynniki wpływające na czas trwania audytu i liczbę audytorów:

 

  • Rozmiar organizacji: Im większa organizacja, tym więcej czasu potrzeba na przeprowadzenie audytu oraz większa może być liczba audytorów. W dużych organizacjach z wieloma oddziałami, procesy mogą być bardziej złożone, a audytorzy muszą zbadać większą ilość informacji i rozmawiać z większą liczbą pracowników.
     

  • Zakres działalności: Rodzaj działalności organizacji oraz zakres audytu mają wpływ na czas trwania audytu i liczbę audytorów. Organizacje o szerokim zakresie działalności, obejmującym różne branże lub procesy, mogą wymagać dłuższego audytu oraz większego zespołu audytorów, aby dokładnie ocenić zgodność z normą ISO 9001.
     

  • Złożoność systemu zarządzania jakością: Złożoność systemu zarządzania jakością organizacji wpływa również na czas trwania audytu i liczbę audytorów. Im bardziej złożony i rozbudowany system (np. obejmujący procesy badawczo rozwojowo, czyli uwzględniający wymagania normy dotyczące projektowania i rozwój wyrobów /usług, tym więcej czasu i audytorów może być potrzebnych do przeprowadzenia audytu.
     

Zakres czasu trwania audytu certyfikującego może się różnić, ale typowy audyt trwa od 1 do 3 dni dla mniejszych organizacji, natomiast w przypadku większych organizacji może trwać nawet tydzień lub dłużej. Liczba audytorów może się różnić od jednego do kilku, w zależności od czynników wymienionych powyżej. Określając czas trwania audytu certyfikatorzy operują zazwyczaj określeniem jednego audytorodnia. Wskazanie, że na potrzeby przeprowadzenia audytu certyfikującego w ramach systemu akredytacji potrzebne są 3 audytorodni oznacza, że audyt przeprowadzony zostanie przez jednego audytora przez 3 dni kalendarzowe lub że 3 audytorów przeprowadzi go w ciągu jednego dnia kalendarzowego.

 

Jednostka certyfikująca powinna przedstawić plan audytu, w którym zawarte są informacje dotyczące czasu trwania audytu oraz liczby zaangażowanych audytorów, uwzględniając specyfikę organizacji i jej systemu zarządzania jakością.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.