Normy wspierające

Normy wspierające wdrażanie, utrzymywanie oraz doskonalenie systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001 (i nie tylko).


Normy wspierające systemy zarządzania jakością lub ogólnie normy odnoszące się do systemów zarzadzania to przede wszystkim seria norm ISO 9000 oraz ISO 10000. Oto najbardziej znane i powszechnie stosowane z nich:

.

 1. SERIA ISO 9000:

  • ISO 9000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia. Standard ten opisuje podstawowe zasady zarządzania jakością oraz terminologię stosowaną w całej serii ISO 9000. Jest to dokument pomocniczy dla wszystkich organizacji, które pragną zrozumieć i zastosować systemy zarządzania jakością oparte na ISO 9001.
    

  • ISO 9004 Zarządzanie jakością – Jakość organizacji – Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu. Ten standard dostarcza wytycznych dotyczących osiągania trwałego sukcesu organizacji poprzez doskonalenie zarządzania jakością. Chociaż nie jest wymagany do certyfikacji ISO 9001, ISO 9004 może być użytecznym narzędziem dla organizacji pragnących ciągle doskonalić swój system zarządzania jakością i wynosić go nawet znacznie ponad wymagania ISO 9001.

   

 2. SERIA ISO 10000

  • ISO 10005. Zarządzanie jakością – Wytyczne dotyczące planów jakości. Standard ten dostarcza wytycznych dotyczących opracowywania, wdrażania i utrzymania planów jakości, które są zgodne z polityką i celami jakości organizacji.
    

  • ISO 10006. Zarządzanie jakością – Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w projektach. Ten standard dostarcza wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania jakością w zarządzaniu projektami. Pomaga organizacjom zintegrować praktyki zarządzania jakością z procesami zarządzania projektami.
    

  • ISO 10007. Zarządzanie jakością – Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją. Standard ten dostarcza wytycznych dotyczących zarządzania konfiguracją w celu utrzymania spójności wyrobów i usług oraz kontroli zmian w ich życiu.
    

  • ISO 10012. Systemy zarządzania pomiarami — Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego. Ten standard dostarcza wytycznych dotyczących zarządzania systemami i wyposażeniem pomiarowym, w tym odpowiedniego ich doboru, kalibracji, sprawdzania i utrzymania, aby zapewnić niezawodność, dokładność i spójność pomiarową.
    

  • ISO 10014. Systemy zarządzania jakością — Zarządzanie organizacją w celu uzyskiwania wyników jakościowych — Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych. Standard ten dostarcza wytycznych dotyczących identyfikacji, kwantyfikacji, monitorowania i zarządzania korzyściami finansowymi i ekonomicznymi związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemów zarządzania jakością.
    

  • ISO 10015. Zarządzanie jakością — Wytyczne dotyczące zarządzania kompetencjami i rozwoju ludzi. Ten standard dostarcza wytycznych dotyczących opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia strategii i systemów zarządzania kompetencjami w organizacji, tak aby zwiększyć zadowolenie klientów i osiągnąć sukces na rynku.
    

  • ISO 10017. Zarządzanie jakością — Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2015. Standard ten dostarcza wytycznych dotyczących wyboru odpowiednich technik statystycznych, które mogą być stosowane do analizowania danych w celu monitorowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.
    

  • ISO 10018. Zarządzanie jakością — Wytyczne dotyczące zaangażowania ludzi. Ten standard dostarcza wytycznych dotyczących zaangażowania ludzi w procesy zarządzania jakością, w celu zwiększenia ich motywacji, satysfakcji oraz wkładu w osiąganie celów organizacji.
    

Wszystkie te normy z serii ISO 9000 i ISO 10000 mają na celu wspieranie organizacji w wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w tym tych zgodnych z ISO 9001 i/lub zgodnych ze standardami branżowymi. W zależności od potrzeb i specyfiki działalności, organizacje mogą korzystać z tych standardów jako wytycznych i narzędzi wspomagających.

 

Dodatkowo normami, na które warto zwrócić uwagę w trakcie wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarzadzania jakością są:

 • ISO 31000. Zarządzanie ryzykiem – Wytyczne. Standard, który może być wykorzystywany przez organizacje wdrażające systemy zarządzania do wdrożenia wymagań tych standardów odnoszących się do podejścia do ryzyka i szans.
   

 • IEC 31010. Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka. Standard ten zawiera wytyczne dotyczące wyboru i stosowania technik i metod oceny ryzyka w szerokim zakresie sytuacji, branż i rodzajów ryzyka. Każda organizacja niezależnie od prowadzonej przez nią działalności ma możliwość wyboru najbardziej dla niej odpowiedniej metody oceny ryzyka.
   

 • ISO 19011. Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania. Standard, w którym przedstawione zostały wytyczne, możliwe do zastosowania w procesie audytów wewnętrznych w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wyników audytów wewnętrznych
   

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.