o ISO 9001

Na stronie tej zostały zebrane istotne informacje dotyczące normy ISO 9001 oraz norm wspomagających system zarzadzania jakością na poszczególnych etapach jego cyklu życia w organizacji tj.: na etapie jego wdrożenia, certyfikacji oraz utrzymywania i doskonalenia. Przedstawiona została również geneza normy ISO 9001 oraz krótko przedstawione zostały wcześniejsze wydania norm odnoszących się do zapewnienia /zarządzania jakością ze wskazaniem głównych różnić pomiędzy kolejnymi wydaniami. Informacje te mają na celu przybliżenie zagadnień związanych z systemami zarządzania jakością, aby wspomóc procesy decyzyjne dotyczące zarówno wdrażania jak również wprowadzania zmian w tym doskonalenia funkcjonujących już systemów zarządzania. Informacje te zostały przez nas pogrupowanie tematycznie. Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć klikając na niżej przedstawione linki lub wybierając odpowiednie elementy w menu:

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.