Branżowe normy jakościowe

Branżowe normy jakościowe bazujące na ISO 9001 i inne, czyli specyficzne wymagania odnośnie zapewnienia lub zarządzania jakością dla przedstawicieli poszczególnych sektorów i branż


Wiele branż opracowało własne specyficzne regulacje i standardy dotyczące systemów zarządzania jakością, które są dostosowane do ich szczególnych potrzeb. W przypadku większości z nich bazują one na standardzie ISO 9001 lub przynajmniej ich wcześniejsze wersje w znacznym stopniu bazowały. Oto kilka przykładów regulacji branżowych:

.

 • AS 9100 /EN 9100 Systemy zarządzania jakością — Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością. Jest to międzynarodowy standard jakości opracowany specjalnie dla sektora lotniczego, kosmicznego i obronnego wprowadzony również jako norma europejska (EN 9100). AS9100 opiera się na ISO 9001, ale zawiera dodatkowe, branżowe wymagania, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności produktów i usług.
   

 • IATF 16949 – standard dotyczący systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Jest to globalny standard zarządzania jakością dla przemysłu motoryzacyjnego. Zastąpił on wcześniejszy standard (specyfikację techniczną) ISO/TS 16949. IATF 16949 koncentruje się na ciągłym doskonaleniu, zapobieganiu błędom, redukcji zmienności i odpadów w łańcuchu dostaw. Wymagania standardu są zgodne z ISO 9001, ale zawierają dodatkowe kryteria dla branży motoryzacyjnej.
   

 • ISO 13485 Wyroby medyczne — Systemy zarządzania jakością — Wymagania do celów przepisów prawnych. Jest to międzynarodowy standard zarządzania jakością dla sektora wyrobów medycznych. ISO 13485 opiera się na ISO 9001, ale zawiera dodatkowe wymagania związane z projektowaniem, opracowywaniem, produkcją i dystrybucją wyrobów medycznych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i skuteczność.
   

 • ISO /TS 22163 Zastosowania w kolejnictwie — System zarządzania jakością — Wymagania dotyczące systemu zarządzania przedsiębiorstwem dla organizacji kolejowych: ISO 9001:2015 oraz szczegółowe wymagania dotyczące stosowania w sektorze kolejowym. Jest to międzynarodowy standard zarządzania jakością dla sektora kolejowego. Znany wcześniej jako standard IRIS (International Railway Industry Standard), opiera się na ISO 9001, ale zawiera dodatkowe wymagania specyficzne dla branży kolejowej.
   

 • ISO 21001 Organizacje edukacyjne – Systemy zarządzania dla organizacji edukacyjnych – Wymagania wraz z wytycznymi do stosowania (wcześniej ISO 29990). Jest to międzynarodowy standard dla organizacji świadczących usługi szkoleniowe i edukacyjne. Koncentruje się na zarządzaniu jakością procesów uczenia się i usług związanych z edukacją. ISO 21001 opiera się na ISO 9001, ale ma bardziej szczegółowe wymagania dotyczące oceny potrzeb uczniów, projektowania programów nauczania, oceny i monitorowania efektywności nauczania.
   

 • EN 15224 Systemy zarządzania jakością – ISO 9001 dla sektora ochrony zdrowia. Jest to europejski standard jakości dla usług opieki zdrowotnej. Opiera się na ISO 9001, ale zawiera dodatkowe wymagania specyficzne dla sektora opieki zdrowotnej, takie jak zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo pacjentów, komunikacja z pacjentami i monitorowanie wyników klinicznych.
   

 • AQAP (Allied Quality Assurance Publications) – Są to standardy jakości opracowane przez NATO, które dotyczą sektora obronnego i związanych z nim przedsiębiorstw. AQAP jest zbiorczo stosowany przez organizacje zaangażowane w dostarczanie wyrobów i usług dla NATO, aby zapewnić ich jakość, bezpieczeństwo i niezawodność. Wymagania AQAP są komplementarne do ISO 9001.

  Najbardziej popularnym standardem z tej grupy jest AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.
   

 • Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości – Nie jest to konkretna norma ISO, EN czy PN, ale uzyskanie akredytacji CMJ oznacza uznanie przez akredytującą organizację, że dana instytucja spełnia określone wymagania dotyczące monitorowania i oceny jakości usług ochrony zdrowia. Akredytacja może dotyczyć działalności szpitali, przychodni (POZ) oraz opieki specjalistycznej (AOS).
   

 • ISO 3834 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Są to międzynarodowe standardy jakości dla procesów spawania. Skupiają się na zarządzaniu jakością i kontroli procesów spawania, aby zapewnić odpowiednią jakość wyrobu gotowego. ISO 3834 może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi standardami, takimi jak EN 1090.
   

 • EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Są to europejskie standardy jakości dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wymagają, aby producenci stosowali systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001 oraz spełniali dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości i kontrolowania procesów produkcyjnych (w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji – ZKP).
   

 • GMP (Good Manufacturing Practices – Dobre Praktyki Produkcyjne). Są to wytyczne i regulacje dotyczące systemu zapewnienia jakości stosowane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i chemicznym. GMP skupia się na minimalizowaniu ryzyka związanego z kontaminacją, błędami i niewłaściwą jakością produktów, a także na zapewnieniu spójności i niezawodności procesów produkcyjnych.
   

 • ISO 17100 Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące usług tłumaczeniowych. Jest to międzynarodowy standard zarządzania jakością dla biur tłumaczeń. Skupia się na zarządzaniu jakością usług tłumaczeniowych, od analizy dokumentów źródłowych, przez tłumaczenie i redakcję, po kontrolę jakości i dostarczenie tłumaczeń końcowych. Wymagania ISO 17100 są komplementarne do ISO 9001.

  Standard ten zastąpił wcześniejszą normę europejską dedykowaną dla branży tłumaczeń: EN 15038. Norma ta koncentrowała się na zarządzaniu jakością procesów tłumaczeniowych i wymagała, aby tłumacze i redaktorzy spełniali określone kryteria kwalifikacji.
   

 • API Spec Q1 i API Spec Q2 (standardy przemysłu naftowego i gazowego). Są to standardy jakości opracowane przez American Petroleum Institute (API) dla sektora naftowego i gazowego. API Spec Q1 dotyczy wymagań dla systemów zarządzania jakością w zakresie produkcji i serwisu, podczas gdy API Spec Q2 koncentruje się na usługach związanych z odwiertami, wydobyciem i produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego.

Wszystkie te branżowe regulacje mają na celu zapewnienie jakości produktów i usług oraz zwiększenie zadowolenia klientów, a także spełnienie specyficznych wymagań związanych z bezpieczeństwem, niezawodnością i skutecznością w danym sektorze. Ponadto, przestrzeganie tych standardów pomaga organizacjom spełnić wymagania prawne i normatywne w swojej dziedzinie lub wprost zapewnia spełnienie takich wymagań.

 
 
Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.