Utrzymywanie i doskonalenie SZJ

WSPARCIE W UTRZYMYWANIU I DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.


Jako firma doradczo-szkoleniowa specjalizująca się w systemach zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001, poza projektami polegającymi na doradztwie czy kompleksowym wdrażaniu systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 świadczymy również usługi obejmujące szeroki zakres wsparcia związany z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością.

 

Nasi Klienci najczęściej korzystają z naszych usług takich jak:

 

 • Przeprowadzanie audytów ukierunkowanych na identyfikację możliwości wprowadzenia usprawnień w funkcjonującym systemie zarządzania jakością: Jako eksperci w dziedzinie systemów zarządzania jakością, przeprowadzamy audyty mające na celu identyfikację obszarów wymagających usprawnień oraz wskazanie możliwości doskonalenia systemu. W ramach tych działań, pomagamy również w opracowaniu i wdrożeniu planów usprawnień.

 •  

 • Przejęcie przez naszych specjalistów i pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
  Oferujemy pełne wsparcie w zakresie wyznaczenia i pełnienia roli Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością. Nasz zespół ekspertów pomoże Państwu monitorować i nadzorować system zarządzania jakością oraz dbać o jego ciągłe doskonalenie. Usługa ta ma zazwyczaj charakter ciągły i jest alternatywą dla zatrudnienia osoby do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZJ lub przypisania któremuś z pracowników już zatrudnionych tej funkcji wraz z przypisanym do niej zakresem dodatkowych obowiązków.

 •  

 • Przygotowywanie do kolejnych audytów przeprowadzanych w ramach procesu certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą (audyty nadzoru oraz audyty re-certyfikujące): Nasze doświadczenie w zakresie zarządzania jakością pozwala nam pomóc Państwu w właściwym przygotowaniu się do kolejnych audytów, tak aby utrzymać certyfikację ISO 9001. Pomagamy również w analizie wyników audytów oraz w wdrożeniu działań naprawczych i doskonalących.


Usługi wsparcia w zakresie utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w zależności od oczekiwań naszych klientów mogą przyjmować jedną z dwóch form:

 

 • Stałe wsparcie – powołanie naszego specjalisty na Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością. W ramach tego podejścia, nasz ekspert zostaje powołany na Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością i sprawuje przydzielone do tej funkcji zadania i obowiązki. Działania takie jak monitorowanie systemu, wdrażanie działań doskonalących, przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz współpraca z audytorami zewnętrznymi będą realizowane przez naszego konsultanta, co pozwoli na bieżące utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w Państwa firmie.
  [zapoznaj się ze szczegółami usługi …]

 •  

 • Przygotowanie do audytów nadzoru lub certyfikujących – okresowe wsparcie naszego specjalisty. W przypadku tej opcji, nasz ekspert zostaje zaangażowany na krótki okres przed zbliżającym się audytem nadzoru lub audytem certyfikującym, aby ocenić stopień przygotowania Państwa firmy do tego audytu. Nasz konsultant sprawdzi zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001, zidentyfikuje ewentualne luki i przedstawi rekomendacje dotyczące działań naprawczych i doskonalących. Wspólnie z przedstawicielami Państwa firmy, nasz specjalista będzie realizował te działania, aby zapewnić bezproblemowe przejście przez kolejny audyt.
  [zapoznaj się ze szczegółami usługi …]

 

Podział obowiązków pomiędzy naszym konsultantem a przedstawicielami Państwa firmy jest uzależniony wyłącznie od oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Nasze usługi są elastyczne i dostosowane do indywidualnych wymagań, co pozwala na skuteczne wsparcie w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby omówić Państwa potrzeby i oczekiwania, a także przedstawić nasze podejście i doświadczenie w zakresie utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001.