Możliwości integracji ISO 9001

Możliwości integracji.
Czy możliwa jest integracja systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 z innymi systemami zarządzania opartymi na wymaganiach np. ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 czy ISO/IEC 27001 i innymi?


Integracja systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 czy ISO/IEC 27001 i innych, jest nie tylko możliwa, ale również zalecana. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu zarządzania (ang. Integrated Management System, IMS), organizacje mogą uzyskać synergiczne korzyści, usprawnić swoje procesy i zredukować redundancje.
 

Integracja systemów zarządzania opiera się na wspólnym podejściu do procesów, struktur i wymagań. W 2012 roku wprowadzono strukturę wysokiego poziomu (High-Level Structure, HLS) dla wszystkich nowych norm ISO dotyczących systemów zarządzania, co ułatwia integrację różnych systemów. HLS składa się z 10 klauzul i ujednoliconych podstawowych zasad, takich jak kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie czy działania operacyjne, ocena wyników i doskonalenie.
 

Integracja różnych systemów zarządzania może przynieść organizacjom szereg korzyści, takich jak:

 • Zredukowanie redundancji i zduplikowanych działań, co prowadzi do obniżenia kosztów i oszczędności czasu

 • Poprawa komunikacji i koordynacji między różnymi działami organizacji

 • Lepsze wykorzystanie zasobów, w tym personelu i infrastruktury

 • Wzmocnienie zaangażowania kierownictwa i pracowników w realizację celów odnoszących się do poszczególnych dziedzin np. jakości (ISO 9001, IATF 16949, AQAP, itp.), zarządzania środowiskowego14001), BHP (ISO 45001), efektywności energetycznej (ISO 50001), bezpieczeństwa informacji (ISO /IEC 27001) czy ciągłości działania (ISO 22301) i innych.

 • Zwiększenie satysfakcji klientów i zainteresowanych stron przez dostarczanie wyrobów i usług o lepszej jakości oraz zwiększenie zaufania w działanie organizacji

 • Łatwiejsze spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych oraz ograniczenie ryzyka związanego z ich nieprzestrzeganiem


Integracja systemów zarządzania wymaga jednak odpowiedniego planowania, komunikacji i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, w tym kierownictwa i pracowników. Organizacje, które planują zintegrować swoje systemy zarządzania, powinny przeprowadzić szczegółową analizę swojej sytuacji, zidentyfikować obszary wspólnego działania oraz opracować strategie wdrażania i monitorowania zintegrowanego systemu zarządzania.
 

Decyzja o tym, czy wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 oddzielnie, czy jednocześnie z innymi normami, takimi jak ISO 14001 i ISO 45001, zależy od indywidualnej sytuacji organizacji, jej zasobów, priorytetów i strategii biznesowej. Oto niektóre czynniki, które organizacja powinna rozważyć przy podejmowaniu decyzji:

 • Zasoby: Wdrożenie kilku systemów zarządzania jednocześnie może być bardziej zasobożerne w krótkim okresie, ale może przynieść korzyści w dłuższej perspektywie. Organizacja musi ocenić swoje zasoby finansowe, ludzkie i techniczne oraz zdolność do realizacji tak złożonego projektu.

 • Priorytety: Jeśli organizacja ma wyraźne priorytety, takie jak poprawa jakości wyrobów lub usług, może zdecydować się najpierw na wdrożenie ISO 9001, a następnie wprowadzić inne systemy zarządzania. Jeśli jednak cele organizacji obejmują również ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy, jednoczesne wdrożenie tych norm może przynieść większe korzyści.

 • Doświadczenie: Jeśli organizacja nie ma wcześniejszego doświadczenia z systemami zarządzania, wdrożenie ISO 9001 jako pierwszego kroku może pomóc w osiągnięciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do późniejszego wdrożenia ISO 14001 i ISO 45001.

 • Terminy i oczekiwania: Organizacja musi ocenić swoje cele, oczekiwania i terminy dotyczące wdrożenia systemów zarządzania. Jeśli istnieje potrzeba szybkiego wprowadzenia kilku systemów, jednoczesne wdrożenie może być bardziej korzystne. Jeśli jednak organizacja ma więcej czasu, może zdecydować się na stopniowe wdrażanie systemów zarządzania.

 • Struktura organizacyjna: W przypadku dużych, złożonych organizacji jednoczesne wdrożenie może być trudniejsze do zarządzania i wymagać większego zaangażowania. Dla mniejszych, bardziej elastycznych organizacji jednoczesne wdrożenie może być łatwiejsze i bardziej efektywne.

Podsumowując, decyzja o jednoczesnym czy stopniowym wdrożeniu systemów zarządzania powinna być oparta na analizie konkretnych potrzeb, zasobów i celów organizacji. W przypadku niektórych organizacji jednoczesne wdrożenie może być bardziej efektywne i korzystne, podczas gdy inne mogą uznać, że stopniowe wdrażanie pozwala na lepsze dostosowanie do zmian i osiągnięcie długoterminowych korzyści.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.