Utrzymywanie i doskonalenie SZJ – WSPARCIE ZADANIOWE

Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – WSPARCIE ZADANIOWE


Wsparcie utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w trybie zadaniowym polega na realizacji powierzonych zadań najczęściej przed kolejnym audytem realizowanym w ramach procesu certyfikacji (audyt nadzoru lub re-certyfikacja) celem zapewnienia pozytywnego wyniku tego audytu. Do najczęściej realizowanych w tym zakresie zadań należą między innymi:

 

 • Analiza stopnia przygotowania do audytu: W ramach tej opcji, nasi eksperci przeprowadzą szczegółową analizę stopnia przygotowania Państwa firmy do zbliżającego się audytu nadzoru lub recertyfikacji. Analiza ta obejmuje ocenę zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 oraz identyfikację ewentualnych niezgodności lub obszarów wymagających usprawnienia.
   

 • Opracowanie planu działań: Na podstawie wyników analizy, nasi specjaliści opracują indywidualny plan działań, który pozwoli na usunięcie stwierdzonych niezgodności i wprowadzenie usprawnień w systemie zarządzania jakością. Plan ten będzie uwzględniał cele, zakres prac, odpowiedzialności oraz harmonogram działań.
   

 • Wsparcie w realizacji działań korygujących i doskonalących: Nasi eksperci będą wspierać Państwa firmę w realizacji działań wynikających z planu, dostarczając niezbędną wiedzę, umiejętności oraz narzędzia. Wsparcie to może obejmować m.in. opracowanie nowej dokumentacji, szkolenia pracowników czy pomoc w wdrażaniu zmian w procesach i procedurach.
   

 • Monitorowanie postępów i przygotowanie do audytu: W trakcie realizacji działań, nasi specjaliści będą monitorować postępy, a także regularnie sprawdzać zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001. Przed zbliżającym się audytem, nasi eksperci przeprowadzą dodatkową weryfikację przygotowań, aby upewnić się, że Państwa firma jest gotowa do pomyślnego przejścia przez proces audytu nadzoru lub recertyfikacji.
   

 • Wsparcie w zakresie zebrania niezbędnych danych wejściowych, przeprowadzenia oraz udokumentowania wyników przeglądu zarządzania przez kierownictwo. Przed zbliżającym się audytem zewnętrznym nasi specjaliści zapewnią wsparcie dla najwyższego kierownictwa w przeprowadzeniu obowiązkowej analizy i oceny systemu zarządzania jakością (oceny jego przydatności, adekwatności oraz skuteczności) oraz w prawidłowym udokumentowaniu jego wyników.
   

 • Przeprowadzenie szkoleń przypominających idee oraz główne założenia i wymagania systemu zarządzania jakością przedstawicielom kadry kierowniczej i/lub pracownikom. Celem tego działania jest przygotowanie osób, które będą poddawane audytowi zewnętrznemu do udzielania odpowiedzi w trakcie tego audytu w sposób zapewniający uzyskanie pozytywnego wyniku tego audytu.
   

 • Wsparcie w trakcie audytu: W razie potrzeby, nasi eksperci mogą również uczestniczyć w audycie jako wsparcie dla Państwa firmy, pomagając w komunikacji z audytorami jednostki certyfikującej i wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości.
   

Wybór tej opcji naszych usług – wsparcia w trybie zadaniowym – pozwala Państwa firmie na elastyczne korzystanie z usług naszych specjalistów, zgodnie z bieżącymi potrzebami i oczekiwaniami. Dzięki temu mają Państwo pewność, że system zarządzania jakością będzie odpowiednio utrzymany i doskonalony, a Państwa firma będzie przygotowana do pomyślnego przejścia przez kolejne audyty.
Zapraszamy do kontaktu z nami, aby omówić Państwa potrzeby i oczekiwania, a także przedstawić nasze podejście i doświadczenie w zakresie utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001.