Kto przyznaje certyfikat ISO 9001?

Kto przyznaje certyfikat ISO 9001?
Czy audytorzy jednostki certyfikującej przyznają certyfikat ISO 9001 firmie, w której przeprowadzają audyt certyfikujący?


Audytorzy jednostki certyfikującej odgrywają kluczową rolę w procesie certyfikacji ISO 9001, jednak ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu nie należy do nich. Po przeprowadzeniu audytu certyfikującego, audytorzy sporządzają szczegółowy raport, w którym opisują swoje obserwacje, wyniki przeprowadzonych audytów, stwierdzone niezgodności oraz wszelkie zalecenia dotyczące dalszych działań.

 

Raport z audytu jest następnie przekazywany do jednostki certyfikującej, gdzie jest analizowany przez komitet ds. certyfikacji /ds. technicznych itp. lub osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o przyznaniu certyfikatu. W oparciu o raport oraz ewentualne dowody dotyczące działań korygujących podjętych przez organizację, komitet ten /osoba podejmuje decyzję, czy przyznać certyfikat ISO 9001, czy też wymagać dalszych działań ze strony organizacji przed wydaniem certyfikatu ISO 9001.

 

W praktyce, jeśli audytorzy jednostki certyfikującej stwierdzą, że system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a organizacja podejmie wszelkie wymagane działania korygujące, istnieje duże prawdopodobieństwo, że certyfikat zostanie przyznany. Jednak ostateczna decyzja zawsze należy do komitetu lub osoby odpowiedzialnej za certyfikację w jednostce certyfikującej.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.