Dla kogo ISO 9001?

Dla kogo ISO 9001?
Jakie firmy mogą wdrożyć system zarządzania jakością i certyfikować jego zgodność z ISO 9001?


System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 może być wdrożony i certyfikowany w praktycznie każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, rodzaju działalności czy branży, w której działa. ISO 9001 jest uniwersalnym standardem, który został opracowany w taki sposób, aby mógł być stosowany przez różnorodne podmioty, takie jak:

.

  • Przedsiębiorstwa produkcyjne oraz firmy usługowe realizujące działania związane z przetwarzaniem wyrobów materialnych: Firmy produkujące towary, zarówno w małej jak i dużej skali, mogą wdrożyć ISO 9001 wykorzystując go do poprawy jakości wyrobów, zwiększenia wydajności, zadowolenia klientów itp.

  • Dostawcy usług wspomagających przedstawicieli sektora produkcyjnego w realizacji ich procesów, zabezpieczenia ich wyrobów, magazynowania, dostawy tych wyrobów do klientów, dostawcy usług związanych z utrzymaniem niezbędnej infrastruktury itp

  • Usługi: Dostawcy usług, takich jak przedsiębiorstwa projektowe, kancelarie prawne, firmy doradcze, szkoleniowe, biura księgowo kadrowe, szkoły, agencje marketingowe czy firmy IT, mogą stosować ISO 9001 w celu usprawnienia swoich procesów i zwiększenia jakości usług świadczonych dla klientów.

  • Organizacje non-profit i instytucje publiczne: Organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje publiczne również mogą korzystać z ISO 9001, aby poprawić jakość swojego zarządzania oraz usług świadczonych dla społeczeństwa.

  • Placówki ochrony zdrowia oraz placówki opiekuńcze i to zarówno publiczne jak również prywatne, niezależnie od źródła ich finansowania, ich wielkości, realizowanych procedur medycznych.

  • Jednostki edukacyjne w tym uczelnie i szkoły zarówno publiczne jak również prywatne oraz wszelkiego rodzaju instytucje szkoleniowe, których działalność jest ukierunkowana na podnoszenie kompetencji, ich weryfikację oraz wydawanie odpowiednich uprawnień zawodowych

  • Organizacje badawcze i naukowe: Instytuty badawcze, laboratoria i inne jednostki naukowe mogą stosować ISO 9001 wykorzystując go do wdrożenia i zapewnienia standardów w zakresie jakości badań, wyników eksperymentów i usług analitycznych.

  • Mniejsze przedsiębiorstwa i startupy: ISO 9001 może być również stosowany przez mniejsze przedsiębiorstwa i startupy, które chcą poprawić jakość swojej pracy, zwiększyć wiarygodność w oczach klientów oraz zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.


ISO 9001 jest uniwersalnym standardem zarządzania jakością, który został opracowany w taki sposób, aby mógł być stosowany przez różnorodne podmioty niezależnie od ich wielkości czy rodzaju działalności.
 

Coraz większa ilość organizacji dostrzega korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z IO 9001. Wiele lat temu pokutowało na rynku podejście, że ISO 9001 jest narzędziem przeznaczonym w głównej mierze dla firm produkcyjnych. Byś może związane było to z formą w jakiej przedstawione były wymagania w wcześniejszych wymaganiach tej normy. Jednak z upływem czasu, poprzez wprowadzanie zmian i publikacji kolejnych wersji normy ISO 900, system zarządzania jakością został rozpropagowany znacznie szczerze zdobywając uznanie zarówno firm usługowych jak również organizacji rządowych, samorządowych, organizacji non-profit itp.Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą dotyczącą systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 – usługami, których celem jest uzyskanie oraz utrzymanie certyfikatu ISO 9001 potwierdzającego zgodność oraz skuteczność systemu.